رباتی که با گفتن جلو به سمت جلو و با گفتن عقب به سمت عقب و جهت های دیگر حرکت کند

دکمه بازگشت به بالا
توجه مهم : برای بارگزاری سریع سایت و درگاه پرداخت ابتدا ..:v.'p'n:.. تان را قطع کنید،حتما!